ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ርያድን ጅዳን

Print

Eritrean Nahda Party

 

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ርያድን ጅዳን

ጽምብል መበል 12 ዓመት ምምስራት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

ብተሳታፍነት ኣቦ-መንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

ብዓወት ተዛዚሙ

ጽምብል መበል 12 ዓመት ምምስራት ስልፊ ናህዳ ኤርትራ ጅምዓት 2 መጋቢት 2018 ኣብ ከተማ ርያድ ከምኡ’ውን ብዕለት 30 መጋቢት 2018 ኣብ ጅዳ ተኻይዱ፡ ብኣጋጣሚ ዑደት ኣቦ-መንበር ስልፊ ናህዳ ኤርትራ ተጋዳላይ ዓብዱራሕማን ጣሃ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ፡ ኣብዚ ናይ 12 ዓመት ጽምበል ምምስራት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣብ ከተማ ርያድን ጅዳን ተሳቲፉ፡፡

 

ኣብ ከተማ ርያድን ጅዳን ብተሳታፍነት ኣቦ-መንበር ስልፊ ናህዳ ኤርትራ ተጋዳላይ ዓ/ራሕማን ጣሃ ምክትል ኣቦ-መንበር እስታዝ መሓመድ ሳልሕ ሓጎስን ኣባላት ማእከላይ ሽማግለን ፈጻሚት ኣካልን ከምኡ’ውን ኣባል ሃገራዊ ባይቶ ጨንፈር ርያድ እስታዝ እድሪስ ስለይማን ወከልቲ ውድባትን መሻይኽን ዓበይቲ ዓድን ከምኡ’ውን ዶክቶር ጀላለዲን ኣባላት ስልፊ ናህዳ ኤርትራን ተደናግጽትን ደቂ-ኣንስቲዮን መንእስያትን ባንዲ ኣልሽሩቕን ተሳቲፎሞ። መደብ ጽምብል መበል 12 ዓመት ብኣቦ ወንበር ጨንፈር እንኳዕ ብዳሓን መጻኩም ድሕሪ ምባል፡ ቃል ኣስናዳኢት ሽማግለ ቀሪቡ፡ ቀጺሉ ብምክትል ኣቦ-መንበር ሰልፊ እስታዝ መሓመድ ሳልሕ ሓጎስ ናይ 12 ዓመት ቃልሲ ጎዕዞ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣብ ኩሉ መዳያት ናይ ቃልሲ ዝታዓሙን ዝተስግሩ ብድሆታትን ዝተመዝገቡ ዓወታትን ብመገዲ ፕሮጆክት ሓደ ብሓደ ተገሊጹ።

 

   ቀጺሉ ኣቦ-መንበር ሰልፊ ሓው ተጋዳላይ ዓ/ራሕማን ጣሃ፡ ህሉው ኩነታት ሃገርናን ደንበ ተቃውሞን ከምኡ’ውን ንጥፈታት ስልፊ ናህዳ ኤርትራ፡ ህዝብና ኣብ ስደት ዘጋጥምዎ ዝለዉ ሽግራት ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኩነታት ብስፊሕ ገሊጹ፡ ኣብ ጉዳይ መስል ብሄር ጀበርቲ መርገጽ ሰልፊ ኣስፊሑ ድሕሪ መብርሂ ምሃቡ፡ ወርሒ መጋቢት ኣብ ታሪኽ ጅግንነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ውጉእ ቶጎሩባ ብመሪሕነት ኣቦ ርጀላ ብምዝካርን 8 መጋቢት ሃጉራዊ ማዓልቲ ደቂኣንስቲዮ ምስ ናይ ሎሚ ጽምብል ሰልፍና ምውዓሉ ካኣ ሓደ ኣጋጢሚ ምዃኑ ገሊጹ፡ ኣቦ-መንበር ሰልፊ ኣብ መደርኡ፡ ሃገርና ህዝብናን ካብ ዲክታቶራዊ ስርዓት ህግደፍ ካብ ዘወርዶም ዘሎ ስቃይን መከራን ሰደትን ንምድሓን ዓወትና ንምቅልጣፍ ሓድነታዊ ቃልስና ቀንዲ ረቋሒ ምዃኑ ኣስሚርሉ፡፡

 

ከምኡ’ውን ኣብዚ ጽምበል መበል 12 ዓመት ምምስራት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ብኣጋጣሚ መበል 69 ዝኽሪ ኣቦ ስዉኣት ሽኽ ዓ/ቃድር ከቢረ ታሪኽ ተገሊጹ፡ መስዋእቲ ኣቦ መሰል ሓርበኛ ሽሂድ ሓጂ ሙሳ መሓመድኑር ነቲ ብውርቃዊ ቀለም ዝተጻሕፊ ጅግንነቱ ብምግላጽ ሕድሩን ሕድሪ ጀጋኑ ስዉኣትናን ኩውን ንምግባር ጉዳይ እሱራትን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ብምሃብ ነዚ ህዝባዊ ናዕቢ ናይ መስል ሕቶ ንምዕባዮ ንምጉህሃሩን ሓላፍነት ኩልና ኢዩ ክብል ኣዛኻኺሩ፡ ብዛዕባ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጥን ደንበ ተቃውሞን ድሕሪ ምግላጺ ምሃብ ካኣ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ሰልፍና ኣመልኪቱ መብርሂ ሂቡ፡ ነቲ ኣብ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝተኸሰተ ተረኽቦ ኣመልኪቱ ካኣ ነቶም ኣሕዋት ኣብዚ ተረኽቦ እዚ ኣብ ልዕሊኦም ኣብ 3ይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝሓለፈ ውሳነ ኣተግቢሮም ናብ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ክምለሱ ማዕጾ ስልፊና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ክፉት ምዃኑ ሓቢሩ፡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣቦ-መንበር ሰልፊ ብዝቅረቦ ሰፊሕ መግለጺ ሕጉሳት ከምዝነበሩ ገሊጾም።

 

ቀጺሎም ቃሎም ዘስምዑ ኣብ ከተማ ርያድ ሓላፊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ጨንፈር ርያድ እስታዝ እድሪስ ስለይማን ዶክቶር ጀላለዲን፡ ወከልቲ ውድባትን፡ ኣደ-መንበር ደቂ-ኣንስቲዮ ስልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ርያድ፡ ከምኡ’ውን ኢብቲሳም መሓመድ ሳልሕ ሓጎስ ናህዳና እትብል ግጥሚ ኣቅሪባ። ነቲ ጽምብል ኣማዕሪግዎ ዝምሰየ ፈናን ዓ/ዓዚዝ ምራነት ካኣ ንኹሉ ተሳታፋይ ዝኽረታት ብረታዊ ቃልስን ህሉው ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘዋዕዉዕ ነሺድን ደርፍን ብምቅራብ ካኣ ንኹሉ ዝመሰጠ ነይሩ. 

ኣብ ጽምብል መበል 12 ዓመት ምምስራርት ስልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ጅዳ፡ ብቁርኣነል ከሪም ድሕሪ ምኽፋት ቀጺሉ ቃል ኣሳናዳኢት ሽማግለ ብእስታዝ ኢብራሂም እንኵዕ ዳሓን መጽእኩም ድሕሪ ምባል ኣቦ-መንበር ጨንፈር ርያድ እስታዝ ካሕሳይ ቃል ኣስሚዑ፡ ኣብዚ እውን ኣቦ-መንበር ሰልፊ ተጋዳላይ ሓው ዓ/ራሕማን ጣሃ ምክትል ኣቦ-መንበርን መሓመድ ሳልሕ ሓጎስን መራሕቲ ውድባትን መሻይኽን ዓበይቲ ዓድን ኣባላትን ተዳናገጽትን ደቂ-ኣንስቲዮን መንእስያትን ተቀማጦ ጅዳ ተሳቲፎም ነይሮም፡፡ ቃሎም ዘስምዑ

 

ኣባል ኮሚተ ማእከላይ መብራቕ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ እስታዝ ዒሳ ሰይድ ቃል ሃገኣዊ ባይቶ ጨንፈር ጅዳ እስታዝ ኣቡበክር ወዲ ዓሊ ኢዮም፡ ኣብዚ ጽምብል መብል 12 ዓመት ምምስራት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ጅዳ ብሓው ክኢላ ገጣሚ ብትግርኛን ዓረብን ንተሳተፍቲ ዝሳሓበን ዝበራብርን መልእኽቲ ዘለዎ ግጥምታት ኣስሚዑ፡ ብኣስናዳኢት ሽማግለ ዝተዳለወ ናይ ምስክር ወረቀት ንሓርበኛ ኣቦና ሸሂድ ሽኽ ሙሳ መሓመድኑርን ንጡፋት ኣሕዋትን ታዓዲሉ፡ ኣብ መዛዘሚ ጽምብል መብል 12 ዓመት ምምስራት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ፡ ኣቦ-መንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ተጋዳላይ ዓ/ራሕማን ጣሃ፡ ንኹሎም ተሳተፍቲ ብመምስጋን ኣብ ሓርነታዊ ቃልስና ዝጽበዩና ዘለዎ ዕማማት ንምስልሳል ንምዕዋትን ሓቢርና ንስራሕ ሓድነትና ነደልድል ብምባል ነዚ ናይ መብል 12 ዓመት ዘዳለዉ ኣሳናዳኢት ሽማግለን ንኹሎም ኣባላት ስልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ርያድን ጅዳን ካኣ ምስጋና ኣቅሪብሎም።

ቤት/ጽሕፈት ክፍሊ ዜና

ስልፊ ናህዳ ኤርትራ

2 ሚያዝያ2018

 

We use cookies to improve our website. More details…